Adatvédelmi nyilatkozat

Vissza a főoldalra

 

Az Affidea etikus egészségügyi szolgáltató. Az „Affidea” (valamint a T/1 személyű személyes (mi, minket, nekünk) és birtokos névmások (mienk) alatt az Affidea Magyarország Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet) és társadatkezelőjét, nevezetesen az Affidea BV-t (székhely: Vijzelstraat 68 1017HL Amszterdam, Hollandia) értjük. Az Ön kapcsolattartója a magyarországi adatvédelmi tisztviselőnk. Az elérhetőségek megtalálhatók a 10. pontban.

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Elköteleztük magunkat amellett, hogy az adatkezelés során megóvjuk személyes adatait, illetve a jogszabályok is erre köteleznek bennünket. Az Affidea az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli.
Ha Ön később meggondolná magát, hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketing@affidea.hu címre küldött levelében. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem hat ki a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa

Annak érdekében, hogy a nyereményjátékban részt tudjon venni, nyertesség esetén nyereményét át tudja venni, az Ön neve, email címe, telefonszáma, postacíme és adóazonosító jele megadására kérjük.

3. A személyes adatok forrása

Az Affideával fennálló kapcsolata során az Öntől kapott személyes adatot gyűjtjük.

4. A személyes adat kezelésének célja

Személyes adatainak kezelésére annak érdekében van szükség, hogy segítségével regisztrálhasson a Nyereményjátékban, valamint a Nyereményjáték lebonyolítása, illetve nyertesség esetén az 5000,-Ft-on felüli nyeremény után keletkező SZJA fizetési kötelezettség terhelésének céljából.

5. Az adattárolás időtartama

Az Affidea az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, a Nyereményjátékban részt vett, de nem nyertes pályázók személyes adatai a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül törlésre kerülnek. Affidea a nyertes játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kezeli.

6. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Affideával fennálló kapcsolata alatt az Ön személyes adatait: kizárólag az általunk megbízott szolgáltatóval osztjuk meg.
Szolgáltató (úgynevezett adatfeldolgozó) bevonásával végezzük az általunk rögzített személyes adatok kezelését. Az adatfeldolgozó az Affidea nevében és az írásos utasításainknak megfelelően jár el. Az adatfeldolgozóval mindössze azokat az adatokat közöljük, amelyek ismeretére feltétlenül szüksége van.
A Progressive Bex Kft. az Affideával, mint Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában. Ennek során a Progressive Bex Kft. a Nyereményjátékosok nevét, e-mail címét, postacímét az utolsó üzenet kiküldését követő 60. nap elteltének időtartamáig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Progressive Bex Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-09-325966
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu
Affidea a Nyereményjátékosok személyes adatát további harmadik személyeknek nem adja át.

7. Külföldre történő adattovábbítás

Személyes adatait külföldre nem továbbítjuk.

8. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok szerint Ön az alábbi jogokkal rendelkezik.

  1. A személyes adataihoz való hozzáférés joga. Azt jelenti, hogy jogosult értesülni adatai kezelésének a tényéről, hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy mit tesz az Affidea a személyes adataival.
  2. A személyes adatok helyesbítésének kérése. Ennek értelmében kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.
  3. A személyes adatok törlésének kérése. Azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amennyiben az adatkezelés folytatásának nincs jogszerű célja, kérheti személyes adatai törlését.
  4. A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de nem folytathatjuk a kezelésüket.
  5. Adathordozhatósághoz való jog. Ennek értelmében Ön bármikor hozzáférhet a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataihoz és különböző szolgáltatások keretében saját céljaira felhasználhatja azokat. Személyes adatainak elektronikus másolatát egyszerűen lekérheti és továbbíthatja, továbbá kérheti azok más adatkezelő részére történő továbbítását.
  6. A személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozás joga.

Amennyiben az Önt megillető jogokkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vagy gyakorolni kívánja azokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban hivatkozott személyes adatok vonatkozásában, kérelmét (lehetőség szerint ekként címezve) írásban nyújthatja be Adatvédelmi tisztviselőhöz (az elérhetőségeit lásd lent).

9. Az Adatvédelmi tájékoztató aktualizálása

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a partnerkapcsolatainkban és az adatvédelmi gyakorlatainkban szükség szerint végrehajtott változtatásoknak megfelelően módosulhat. Szíveskedjék az Adatvédelmi tájékoztatóban esetlegesen bekövetkező változásokat rendszeres időközönként ellenőrizni. Amennyiben ezen változások lényeges mértékben érintik a magánélethez való jogait, e-mailt küldünk, és az Adatvédelmi tájékoztató tetején feltüntetjük a legutóbbi módosítás időpontját.

10. Kérdések és észrevételek

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval, illetve adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat (e-mail: dpo.hu@affidea.hu).
Panaszát az illetékes felügyeleti hatóságnál jelezheti [cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410], javasoljuk azonban, hogy esetleges problémáival először mindig hozzánk forduljon.